Локалните економско социјални совети со подобри капацитети до влијателни одлуки

Локалните економско социјални совети со подобри капацитети до влијателни одлуки

Во период 15-16 мај 2014г. во х. Сириус се одржа работилница за јакнење на капацитетите на Локалните економско социјални совети (ЛЕСС) од партнер општините на Мрежа ЈЕС. Учесници беа членовите на ЛЕСС на Град Скопје и преставници од раководството (претседавач,…

Локалниот економски – социјален совет ги зајакнува капацитетите

Локалниот економски – социјален совет ги зајакнува капацитетите

Членовите на Локалниот економски – социјален совет на општина Струмица во домот на АРМ одржаа работилница за јакнење на капацитетите. Одржувањето на работилницата е во рамките на реализацијата на проектот YES мрежа на УСАИД. На оваа средба членовите ја анализираа…

Во Струмица се одржа работилница за практикантство со менторирање

Во Струмица се одржа работилница за практикантство со менторирање

Денеска во просториите на домот на АРМ во Струмица се одржа работилница на тема „Учење преку работа – практикантство со менторирање“ и презентација на прирачникот „Зошто и како да организирате практикантство со менторирање“. Организатори на средбата беа Локалниот економско социјален…

Општина Струмица го подобрува животниот стандард на граѓаните

Општина Струмица го подобрува животниот стандард на граѓаните

Локалниот економски социјален совет на општина Струмица на денешната петта седница ги усвои Стратегијата на ЛЕСС и Акциониот план за вработување, два многу значајни документи кои ја потврдуваат силната желба на општината во подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Според…

Општина Струмица ќе добие Локален акциски план за вработување

Општина Струмица ќе добие Локален акциски план за вработување

Општина Струмица ќе добие Локален акциски план за вработување, ваква одлука  денеска беше донесена на четвртата седница на Локалниот Економски Социјален Совет. За неговото значење и целта поради која треба да биде донесен, зборуваше Ристо Иванов, консултант за подготовка на…

Усвоен деловникот за работа на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица

Усвоен деловникот за работа на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица

На денешната, трета по ред седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица, едногласно беше усвоен деловникот за работа. Покрај усвојувањето на деловникот, членовите на Советот дискутираа по планираната обука за стратешко планирање која што на 6 и 7…

Локалниот Економски Социјален Совет ја одржа втората седница

Локалниот Економски Социјален Совет ја одржа втората седница

Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица, денеска, во просториите на Домот на АРМ ја одржа втората седница. Откако беше усвоен записникот од првата седница и разгледан предлог деловникот за работа, Марија Игнатова Гошева, виш специјалист за јавно приватен дијалог…

Се одржа првата конститутивна седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица

Се одржа првата конститутивна седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица

Денеска во просториите на домот на АРМ се одржа првата конститутивна седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица. Покрај градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, на седницата присуствуваа амбасадорот на САД во Република Македонија, Пол Волерс, претседателот на…