ЛЕСС Струмица ја одржа осмата седница.

Локалниот Економски Социјален Совет на Општина Струмица, на ден 08.05.2019 во Домот на АРМ ја одржа осмата седница. Откако беше усвоен записникот од седмата седница, Претседавaчот на ЛЕСС-Тони Милушев ја презентира улогата на ЛЕСС во имплементација на Проектот „Зајакнување на социјалниот дијалот ” на Меѓународната  организација на труд. Се избра тим од 5 преставника и нивни заменици кои ќе учествуваат во втората компонента од проектот – Хоризонтален преглед на Локалните Економско Социјални Совети и се потврди апликацијата за интересот за Локално партнерство за вработување до МOT.   IMG_20190508_132057 IMG_20190508_132322