Одржана работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица

На ден 15-16 јануари во хотел Манастир Струмица се одржа работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица. На средбата се дефинираа активностите кои влегоа во акциониот план на стратегијата. Се очекува до крај на овој месец членовите на работната група да го завршат И третото дополнување на оваа предфинална верзија на стратегијата, по што истата ке биде разгледувана на јавен форум од сите засегнати страни.