Привршуваат големите градежни активности во СОУ „Димитар Влахов“

На неколку локации во средното општинско училиште „Димитар Влахов“ привршуваат неколку големи градежни активности. Училишната зграда веќе има нова фасада, се менува подот во неколку училници, а привршува и уредувањето на училишниот двор.Покрај воспитно – образовниот процес кој успешно се одвива во училиштето, се трудиме да ги подобриме условите за работа како на учениците, така и на наставничкиот кадар.

DSC_0005 DSC_0009

Тоа значи дека секоја година нам ни се наменети средства за одржување на згради и слично, така што средствата наменети за оваа година, во соработка со локалната самоуправа и градоначалникот Зоран Заев, се договоривме  да бидат наменети за следните работи. Нашата зграда е мошне стара од 1946 година, со нереновирана  фасада и затоа решивме да и дадеме нова физиономија на училишната зграда, тоа значи лупење на ризлата, премачкување со нов слој, па ставање фасадекс и други работи кои беа потребни да се направат за да  работата комплетно и успешно биде завршена. Покрај тоа, во внатрешниот дел на училиштето, имавме четири училници во кои подовите беа во лоша состојба, сега се сменија и со тоа сега сите подови се во ред. Во моментов се работи и на уредување на училишниот двор, тоа е еден од најдобрите училишни дворови во Република Македонија, така беше прогласен заедно со уште еден училишен двор од Крива Паланка.Тука е при крај поставувањето на бекатонски плочки и се врши уште некоја ситна санација на оградите, рече Димитар Ѓорѓев, директор на училиштето.