Се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој

Се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој

Денеска во домот на АРМ се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2016 – 2020 година. Целта на расправата беше консултација со граѓаните, бизнис секторот и сите релевантни актери во локалната…