Тековни активности

Локално економско социјалните совети (ЛЕСС) имаат капацитети да делуваат на значајни социо-економски прашања

Локално економско социјалните совети (ЛЕСС) имаат капацитети да делуваат на значајни социо-економски прашања

На крајот на септември и почетокот на октомври 2014г. се одржаа две консултативни средби со членовите на Локално економско социјалните совети (ЛЕССи), поддржани од проектот на УСАИД, Мрежа ЈЕС.

Локалните економско социјални совети со подобри капацитети до влијателни одлуки

Локалните економско социјални совети со подобри капацитети до влијателни одлуки

Во период 15-16 мај 2014г. во х. Сириус се одржа работилница за јакнење на капацитетите на Локалните економско социјални совети (ЛЕСС) од партнер општините на Мрежа ЈЕС. Учесници беа членовите на

Локалниот економски – социјален совет ги зајакнува капацитетите

Локалниот економски – социјален совет ги зајакнува капацитетите

Членовите на Локалниот економски – социјален совет на општина Струмица во домот на АРМ одржаа работилница за јакнење на капацитетите. Одржувањето на работилницата е во рамките на реализацијата на проектот YES мрежа на УСАИД. На оваа средба членовите ја анализираа…

Општина Струмица ќе добие Локален акциски план за вработување

Општина Струмица ќе добие Локален акциски план за вработување

Општина Струмица ќе добие Локален акциски план за вработување, ваква одлука  денеска беше донесена на четвртата седница на Локалниот Економски Социјален Совет.

Се одржа првата конститутивна седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица

Се одржа првата конститутивна седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица

Денеска во просториите на домот на АРМ се одржа првата конститутивна седница на Локалниот Економски Социјален Совет на општина Струмица.