Тековни активности

Се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој

Се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој

Денеска во домот на АРМ се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2016 – 2020 година. Целта на расправата беше консултација со граѓаните, бизнис секторот и сите релевантни актери во локалната…

Градоначалникот Заев со поддршка на локалните политики за вработување

Градоначалникот Заев со поддршка на локалните политики за вработување

Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, денеска присуствуваше на конференцијата „Локалните Економско Социјални Совети (ЛЕСС) – двигатели на локалните политики за вработување“ која што се одржа во Скопје.

Одржана  работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица

Одржана работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица

На ден 15-16 јануари во хотел Манастир Струмица се одржа работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица.

Работната група ја разгледуваше првата работна верзија на Стратегијата за ЛЕР на општина Струмица

Работната група ја разгледуваше првата работна верзија на Стратегијата за ЛЕР на општина Струмица

Денеска се одржа консултативна средба на работната група на Локалниот економско социјален совет одговорна за изготвување на Стратегија за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2016 – 2020 година.

Стартуваше изготвувањето на Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица

Стартуваше изготвувањето на Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица

Во домот на АРМ, денеска, се одржа првата работилници во рамките на изготвувањето на Стратегијата за локален економски развој на

Локалниот економски совет изработува нова Стратегија за локален економски развој 2016 – 2020 година

Локалниот економски совет изработува нова Стратегија за локален економски развој 2016 – 2020 година

Локалниот економско социјален совет на општина Струмица, денеска, одржа работен состанок, на кој главна тема беше изработката на Стратегија за локален економски развој на општината за периодот 2016 – 2020 година.

Локалните економско социјални совети подготвени за искористување на Европските фондови

Локалните економско социјални совети подготвени за искористување на Европските фондови

Како продолжение на заложбата за јакнење на капацитетите на Локалните Економско Социјални Совети (ЛЕССи), Мрежа ЈЕС организираше обука Изработка на проекти, според моделот на Европска Унија

Локалниот Економско Социјален Совет ги утврди приоритетите за следниот период

Локалниот Економско Социјален Совет ги утврди приоритетите за следниот период

Членовите на Локалниот Економско Социјален Совет на општина Струмица ја одржаа шесттата седница на која беа утврдени приоритетите за работа, а се разгледуваа и тековни активности.