Се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој

Се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој

Денеска во домот на АРМ се одржа јавна расправа по предлог Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2016 – 2020 година. Целта на расправата беше консултација со граѓаните, бизнис секторот и сите релевантни актери во локалната…

Градоначалникот Заев со поддршка на локалните политики за вработување

Градоначалникот Заев со поддршка на локалните политики за вработување

Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, денеска присуствуваше на конференцијата „Локалните Економско Социјални Совети (ЛЕСС) – двигатели на локалните политики за вработување“ која што се одржа во Скопје. На конференцијата се дискутираше за постигнувањата и предизвиците во функционирањето на ЛЕСС,…

Одржана  работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица

Одржана работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица

На ден 15-16 јануари во хотел Манастир Струмица се одржа работна средба на групата задолжена за изготвување на стратегијата за ЛЕР на Општина Струмица. На средбата се дефинираа активностите кои влегоа во акциониот план на стратегијата. Се очекува до крај…

Работната група ја разгледуваше првата работна верзија на Стратегијата за ЛЕР на општина Струмица

Работната група ја разгледуваше првата работна верзија на Стратегијата за ЛЕР на општина Струмица

Денеска се одржа консултативна средба на работната група на Локалниот економско социјален совет одговорна за изготвување на Стратегија за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2016 – 2020 година. На средбата беше разгледана првата работна верзија на Стратегијата, се…

Стартуваше изготвувањето на Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица

Стартуваше изготвувањето на Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица

Во домот на АРМ, денеска, се одржа првата работилници во рамките на изготвувањето на Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица за периодот 2016 – 2020 година. На работилницата на која присуствува претставници на општинската администрација, јавните претпријатија, бизнис…

Локалниот економски совет изработува нова Стратегија за локален економски развој 2016 – 2020 година

Локалниот економски совет изработува нова Стратегија за локален економски развој 2016 – 2020 година

Локалниот економско социјален совет на општина Струмица, денеска, одржа работен состанок, на кој главна тема беше изработката на Стратегија за локален економски развој на општината за периодот 2016 – 2020 година. На состанокот присуствуваа членови на Советот на општина Струмица,…

Промоција на првата веб страна на ЛЕСС во Македонија

Промоција на првата веб страна на ЛЕСС во Македонија

На 11 февруари 2015г. во Дом на АРМ во Струмица, пред полна сала со речиси стотина присутни беше промовирана веб страната на Локалниот економско социјален совет (ЛЕСС) на Општина Струмица. Промоцијата беше организирана од ЛЕСС на Општина Струмица со поддршка…

Локалните економско социјални совети подготвени за искористување на Европските фондови

Локалните економско социјални совети подготвени за искористување на Европските фондови

Како продолжение на заложбата за јакнење на капацитетите на Локалните Економско Социјални Совети (ЛЕССи), Мрежа ЈЕС организираше обука Изработка на проекти, според моделот на Европска Унија во текот на 28-29 ноември 2014г. во х. Романтик – Дојран, наменета за првата…

Локалниот Економско Социјален Совет ги утврди приоритетите за следниот период

Локалниот Економско Социјален Совет ги утврди приоритетите за следниот период

Членовите на Локалниот Економско Социјален Совет на општина Струмица ја одржаа шесттата седница на која беа утврдени приоритетите за работа, а се разгледуваа и тековни активности. Во периодот од октомври 2014 до март 2015 година, приоритетни активности на Советот ќе…

Локално економско социјалните совети (ЛЕСС) имаат капацитети да делуваат на значајни социо-економски прашања

Локално економско социјалните совети (ЛЕСС) имаат капацитети да делуваат на значајни социо-економски прашања

На крајот на септември и почетокот на октомври 2014г. се одржаа две консултативни средби со членовите на Локално економско социјалните совети (ЛЕССи), поддржани од проектот на УСАИД, Мрежа ЈЕС. Првата консултативна средба беше одржана на 26-27 септември во х. Ривиера…